Doelstelling & Beleid

De stichting dient het algemeen belang en heeft als doel:

  • Bij te dragen tot de verwezenlijking van de ideële doelstellingen van Rotary door het verlenen van financiële steun aan personen die deze behoeven en aan andere instellingen en/of organisaties van algemeen maatschappelijk belang die zich daarvoor inzetten;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting dient- met inachtneming van de fiscale voorschriften algemeen nut beogende instellingen – haar doel zonder winstoogmerkt te verwezenlijken.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De stichting beoogt gevolg te geven aan statutair vastgelegde doelstellingen door plannen ten uitvoer te brengen jegens de gemeenschap. Dit bestaat uit onder meer uit:

  • Fundraising door activiteiten te organiseren die een bijdrage opleveren ten behoeve van vooramelijk de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld een feest organiseren ten behoeve van een goed lokaal doel
  • ‘Handen-uit-de-mouwen’ activiteiten waarmee bepaalde groepen van de samenleving worden geholpen. Bijvoorbeeld een dagje uit organiseren voor ouderen die hoofdzakelijk aan bed zijn gekluisterd
  • Uitdragen aan derden van de noodzaak betrokken te zijn om de gemeenschap te ondersteunen
  • Een gedeelte van de contributie wordt standaard aangewend om financiële steun aan locaal goede doelen te spenderen

Copyright © 2023 - Rotaryclub Baarn-Soest