Community Services

Ten behoeve van een juiste bestemming van gelden die de Serviceclub Rotary Baarn-Soest bijeenbrengt en te garanderen dat alle ingezamelde gelden ook besteed worden aan het doel waarvoor zij zijn opgehaald heeft de Rotaryclub Baarn-Soest een stichting Community Service opgericht die zorgdraagt voor de juiste afdracht.

Derhalve is de Stichting Community Service van de Rotaryclub Baarn-Soest bij de belastingdienst geregistreerd als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI)

Sinds 1 januari 2014 geldt een veranderde regelgeving voor ANBI’s. De veranderingen hebben als doel om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

In het verlengde daarvan kunt u op deze site specifieke (ANBI-) informatie aantreffen van de Rotaryclub Baarn-Soest.

Copyright © 2015 / 2016 - Rotaryclub Baarn-Soest