ANBI-status

Stichting Community Service van de Rotaryclub Baarn-Soest is bij de belastingdienst geregistreerd als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI)

Sinds 1 januari 2014 geldt een veranderde regelgeving voor ANBI’s. De veranderingen hebben als doel om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

In het verlengde daarvan kunt u op deze site specifieke (ANBI-) informatie aantreffen van de Rotaryclub Baarn-Soest.

Copyright © 2023 - Rotaryclub Baarn-Soest